Lekkage in stadsarchief Enschede: wettelijke normen niet nageleefd

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

In het stadsarchief van Enschede, dat gevestigd is in de kelder van het gemeentehuis, is een lekkage aangetroffen. Dit is opmerkelijk, aangezien de Archiefwet voorschrijft dat dergelijke ruimtes beschermd moeten zijn tegen grond-, riool- en regenwater. Het stadsarchief herbergt belangrijke documenten zoals politieke dossiers, historisch beeldmateriaal, oude bouwtekeningen en bevolkingsregisters die gevoelig zijn voor een hoge luchtvochtigheid.

Problemen nog niet opgelost

De lekkage is al enige tijd aanwezig in de archiefruimte en hoewel er aan een oplossing wordt gewerkt, blijkt dit complexer dan gedacht. Tijdens een rondleiding in het gemeentelijke archief werden raadsleden onlangs op de lekkage geattendeerd. In het wekelijkse vragenuurtje van de gemeenteraad wilde Bart Peeters Weem (GroenLinks), mede namens de VVD en het CDA, weten wanneer de problemen worden opgelost.

‘Niets beschadigd’

Wethouder Jeroen Diepemaat stelt dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing voor de lekkage. Volgens de wethouder is het echter een complexe situatie. Zo kan het water in de patio van het stadhuis alleen via de kelder worden afgevoerd. Desondanks verzekert de wethouder dat de lekkage geen archiefmateriaal heeft beschadigd.

Grote achterstanden in stadsarchief

Het probleem met de lekkage is niet de enige reden waarom het stadsarchief niet aan de wettelijke eisen voldoet. Uit een recent inspectierapport blijkt dat er tot vorig jaar archieven werden bewaard in niet-brandwerende kasten. Bovendien ontbreekt een systeem waarin digitale documenten langdurig veilig bewaard worden. Daarnaast is er een aanzienlijke achterstand bij het selecteren en verwerken van archiefstukken. Er zijn zo’n 1,3 kilometer aan papieren dossiers en 6 miljoen digitale documenten die nog op de juiste wijze in het archief opgenomen moeten worden.