Provincie Overijssel en gemeente Enschede botsen over windturbines

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De lokale partij Burgerbelangen Enschede (BBE) dreigt tot de Hoge Raad te procederen als de provincie Overijssel de gemeenteraad van Enschede negeert en doorgaat met de plannen voor windturbines. BBE-raadslid Valerie Schrauwen kondigde dit aan tijdens een recente vergadering.

Strijd om windbeleid

De discussie gaat over de inzet van windenergie in de provincie Overijssel. De provincie wil de druk op de gemeenten verhogen om de doelen van de Regionale Energiestrategie Twente te behalen. Dit heeft tot ongenoegen geleid bij veel politici in Enschede, waaronder duurzaamheidswethouder Niels van den Berg (BBE).

Van den Berg voelt zich naar eigen zeggen ‘voor joker gezet’ door de provincie, omdat de gemeenteraad heeft besloten om twee of drie windturbines ten zuiden van Usselo mogelijk te maken, mits dit mogelijk is als de nieuwe landelijke afstandsnormen definitief zijn. De provincie wil echter niet wachten en wil al beginnen met windenergie.

Verzet tegen windturbines

Dit betekent waarschijnlijk meer windturbines voor Enschede, ook op locaties die eerder door de gemeenteraad zijn beschermd. Een voorbeeld hiervan is de buurtschap Broekheurne, waar eerder is afgesproken dat er een zonnepark en een mestvergister worden ontwikkeld in plaats van windturbines.

Wethouder Van den Berg heeft een zienswijze opgesteld waarin hij de houding van het provinciebestuur bekritiseert. In de raadsvergadering van aankomende maandag wil Burgerbelangen via een motie afdwingen dat burgemeester Roelof Bleker in gesprek gaat met Commissaris van de Koning Andries Heidema over de handelswijze van de provincie.

Oproep tot regie

Ondertussen hebben verschillende partijen hun standpunten duidelijk gemaakt. Sommige partijen, waaronder de PvdA, zijn tegen het grote verzet en roepen op tot zelfreflectie en het nemen van verantwoordelijkheid. Vertegenwoordigers van diverse buurtschappen hebben hun zorgen geuit over de mogelijke komst van windturbines.

Fractieleider Yara Hümmels (PvdA) is van mening dat de werkwijze van het provinciebestuur niet netjes is, maar mist de ‘zelfreflectie’ binnen het college van B&W. Volgens haar loopt Enschede achter op de doelstellingen die binnen de RES Twente zijn geformuleerd.

Toekomst van windenergie in Overijssel

Het blijft onzeker of de motie van BBE voldoende stemmen krijgt en of een rechtszaak zinvol zou zijn. Volgens de Elektriciteitswet is de provincie het overheidsorgaan dat gaat over de ontwikkeling van meerdere turbines. Tot slot wordt het ook afgewacht of de burgemeester de aangewezen persoon is om met deze opdracht op pad te worden gestuurd.